Participa-hi

L’Assemblea constituent d’Ecotxe es va fer el febrer del 2016 al CineCiutat.

Des dels seus inicis, Ecotxe Som Moviment ha estat una iniciativa que s’ha desenvolupat amb la feina de les persones que s’hi han involucrat. Inicialment al primer grup impulsor, després les que s’han afegit una vegada constituïda la cooperativa. Aquesta participació ha estat sempre horitzontal, oberta i democràtica, i així volem que continuï sent-ho.

Ecotxe fonamenta la seva activitat en una sèrie de principis aprovats per l’Assemblea per avançar en la mobilitat sostenible i l’economia social i soldiària: sostenibilitat, prioritat de les persones, transport públic, tarificació justa, espai públic per a les persones, energies renovables, cooperativisme i economia solidària, innovació col·laborativa i respecte cap a la comunitat de la que formam part.

Hem assumit i ens hem compromès amb els principis de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, participam i col·laboram en l’organització de la Fira del Mercat Social de Mallorca. Entre les entitats que ens donen suport n’hi ha que també pertanyen a aquestes iniciatives transformadores.

Gràcies a la participació de 137 persones a una campanya de micromecenatge a Goteo vàrem poder adquirir el nostre primer cotxe compartit elèctric. I també gràcies a un altre esforç col·lectiu, el de les persones sòcies que han fet una aportació al Capital Social Voluntari, hem pogut comprar el segon. Però no només això, el programari que gestiona les reserves i la facturació el vàrem poder pagar gràcies al premi concedit a la primera edició del Germinador Social de les cooperatives Som Energia i Coop57.

Amb aquesta filosofia és com hem crescut i és com volem continuar. L’Assemblea de persones sòcies és el màxim òrgan de decisió de la cooperativa; les reunions del Consell Rector són obertes. A part d’aquests, quins són els altres àmbits de participació de les persones sòcies?

  • Com a sòcies de la cooperativa tenen dret de vot i a ser escollits als òrgans de la cooperativa.
  • Poden col·laborar en accions de difusió: presentacions, col·loquis, fires, mitjans de comunicació, etc.
  • Són agents per establir aliances amb altres iniciatives relacionades amb la mobilitat i l’economia social.
  • Participen, com a usuàries, d’un model de mobilitat transformador, més amable social i mediambientalment.

Si vols ser part activa del canvi de la mobilitat a Mallorca, uneix-te a Ecotxe Som Moviment fent-te soci/a aquí.

Estatuts

Assemblees

Assemblea ordinària 2020

Assemblea ordinària 2019

Assemblea ordinària 2018

Assemblea ordinària 2017

Balanç Social

Assemblea General 2018

Ajuda

Què és l’Assemblea?

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci/a d’Ecotxe Som Moviment té un vot. Entre tots s’elegiran els membres del Consell Rector i els Interventors de comptes.

Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.

Què és el Consell Rector?

Està format per un màxim de 11 persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president/a, vicepresident/a, secretari/a i vocals de la cooperativa, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’Assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de quatre anys i ser reelegits indefinidament.

Com em puc fer soci/a?

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra pàgina web i fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense quotes, i retornables en el cas d’abandonar la cooperativa.

Quins avantatges té ser soci/a?

A més de poder utilitzar els cotxes compartits, ser soci/a permet accedir als altres serveis que pugui generar la cooperativa. A més a més, dóna la possibilitat d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa, participar en la seva governança a través de l’Assemblea i els grups de treball que es puguin crear o invertir en els projectes de la cooperativa.