Política de privacitat

Responsable

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

  • Identitat: Ecotxe Som Moviment, S.Coop. amb CIF F16507394
  • Adreça: C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24, 07004, Palma, Illes Balears
  • Correu electrònic: info@ecotxe.coop

Finalitat

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Ecotxe tractam la informació que ens faciliten les persones interessades en rebre informació de l’activitat de la cooperativa i/o amb l’objectiu d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa o usuari/a dels seus serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que la persona interessada no sol·liciti la baixa com a persona sòcia o usuària de la cooperativa o no vulgui rebre més informació com a persona interessada.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la subscripció com a soci/a, usuari/a o interessat/da en la cooperativa Ecotxe.

Destinataris

A quins destinataris se’ls hi comunicaran les teves dades?

Les dades no es comunicaran a terceres persones excepte per a l’execució de l’activitat i la comunicació de la cooperativa.

Amb la finalitat de complir amb les obligacions legals, estan previstes la cessió de dades a bancs i caixes d’estalvi i administració tributària.

Per dur a terme l’activitat de compartir vehicles, la cooperativa Ecotxe compta amb els serveis de la plataforma Zemtu OG. Aquesta organització té seu a Àustria on allotja les seves dades.

Per dur a terme la còpia de seguretat de les dades utilitzam la plataforma Google Drive. Aquesta plataforma és estatunidenca i pot transferir dades a Estats Units, per la qual cosa vos recomanam conèixer la seva política de privacitat.

Per dur a terme els enviaments dels butlletins informatius a través de correu electrònic utilitzam la plataforma d’automatització de màrqueting Mailchimp. Aquesta plataforma és estatunidenca i pot transferir dades a Estats Units, per la qual cosa vos recomanam conèixer la seva política de privacitat.

Drets

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a Ecotxe estam tractant dades personals que li incumbeixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pel que varen ser recollides.

Procedència

Com hem obtengut les teves dades?

Les dades personals que tractam a Ecotxe procedeixen directament de les persones interessades, sòcies i usuàries de la cooperativa i que cedeixen voluntàriament. El tipus de dades que es tracten són dades personals.

Ajuda

Com em puc fer soci/a?

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra pàgina web i fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense quotes, i retornables en el cas d’abandonar la cooperativa.

Com puc donar-me de baixa?

Molt fàcil: la persona sòcia pot demanar de baixa voluntàriament avisant amb un mes d’antelació i mai abans que hagin transcorregut dos mesos des de la seva alta. La cooperativa li retornarà la seva aportació al capital social obligatori i altres aportacions voluntàries que hagi realitzat.

Qui pot ser soci/a?

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, comunitat de veïns / veïnes, etc.

Quins riscos comporta ser soci/a?

Les persones sòcies no tindran cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en concurs de creditors, l’únic risc que pot arribar a córrer el/la soci/a és, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social de 100 euros.

Ecotxe Som Moviment S. Coop, com qualsevol altra empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.