Fes-te soci/a

Si vols formar part de la cooperativa de cotxe elèctric compartit emplena els camps d’aquest breu formulari i ens posarem en contacte amb tu

ecotxe_web_200

Ajuda

Quin són els/les Interventor/es de Comptes?

Les persones designades per l’Assemblea que tenen com a missió fer el seguiment (i informar a l’assemblea) de la gestió econòmica, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre document comptable.

Què és el Consell Rector?

Està format per un màxim de 11 persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president/a, vicepresident/a, secretari/a i vocals de la cooperativa, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de quatre anys i ser reelegits indefinidament.

Què és l’Assemblea?

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci d’Ecotxe Som Moviment té un vot. Entre tots s’elegiran els membres del Consell Rector i els Interventors de comptes.

Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.