L’Assemblea d’Ecotxe 2023 fa balanç i afronta els nous reptes de la cooperativa

Assemblea d'Ecotxe 2023

El dissabte 11 de maig es va celebrar l’Assemblea General de la cooperativa al supermercat cooperatiu Terranostra. Hi varen assistir unes vint i cinc persones, entre presents i representades. L’Assemblea va aprovar tots els punts proposats, entre els quals un canvi en els components de les tarifes que serà aplicat a partir del primer de juliol.

En aquesta ocasió, l’Assemblea es va celebrar a la sala de reunions del supermercat cooperatiu Terranostra, a qui agraïm la cessió de l’espai per a aquesta assemblea i que demostra novament les possibilitats d’intercooperació que tenim les cooperatives. 

Creix la base societària de la cooperativa

La sessió va començar repassant tota l’activitat social realitzada al llarg de l’any 2022 on no hi va haver grans novetats (sense incorporacions a la flota) però sí una evolució positiva en l’ús dels vehicles. El nombre de persones associades a la cooperativa i usuàries del sistema de per compartir vehicles va continuar creixent al llarg del 2022. L’any es va acabar amb 248 persones i entitats associades, 23 més que un any abans. Quant a les persones que poden utilitzar el sistema de carsharing, varen passar de 251 fins a 299, un augment de 48 persones. 

Evolució del número de persones sòcies i usuàries en 2022.

Ecotxe tanca el 2022 amb excedent positiu

En 2022 s’ha mantengut el fort augment dels ingressos gràcies a la regularitat en l’oferta de vehicles i la sortida completa de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Els ingressos per usos dels vehicles es varen situar en 30.000 € (IVA exclòs), un 43% més que l’any anterior. A aquests ingressos s’han de sumar les subvencions i donacions rebudes i assignades a l’exercici, per un total de 8.478 €. Les despeses, per altra banda, també varen augmentar però de forma més moderada (+17%). 

Com a resultat, l’any 2022 ha tancat amb un resultat operatiu positiu de 10.118 € i un excedent cooperatiu de 7.836 € després d’aplicar els interessos i els ’impostos. Aquest excedent serà imputat a compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors.

El balanç econòmic de la cooperativa es manté sòlid amb un alt nivell de recursos propis aportats per la base societària, entre capital social obligatori i voluntari. La cooperativa té un bon nivell de solvència i de liquiditat per afrontar els objectius del 2023. 

El pressupost per al 2023 es va presentar novament aplicant el principi de prudència però amb l’objectiu de créixer en el número de vehicles, per donar un millor servei a la ciutadania que aposta per un nou model de mobilitat. Els esforços econòmics de la cooperativa se centraran en la recerca de noves places d’aparcament i nous vehicles. En 2023 la professionalització cobrirà tot l’any per primera vegada. 

Noves tarifes

L’Assemblea va aprovar la proposta de noves tarifes, que presenten una novetat en la proporció entre la part de tarifa per temps (baixa 0,15 euros per hora) i la part de tarifa per quilometratge (puja 0,02 euros per quilòmetre). L’objectiu és adaptar les tarifes a l’estructura de costs dels vehicles, als diferents perfils d’ús que es fan dels vehicles i, per altra banda, perquè s’esperen canvis que podrien afectar el cost de la recàrrega dels vehicles per a la cooperativa. 

Amb la nostra experiència acumulada en els anys que hem estat oferint el servei de carsharing elèctric, hem pogut estimar millor les despeses que estan relacionades a la distància recorreguda: desgast de les rodes, de parts del vehicle, reparacions, incidències, etc. 

La previsió és que aquests canvis tarifaris no tenguin afectació sobre els ingressos de la cooperativa, només un lleuger canvi proporcional als conceptes de les factures. Les noves tarifes començaran a aplicar-se a partir del primer de juliol del 2023.

Noves tarifes d’Ecotxe a partir del 1 de juliol del 2023.

Aprovada una nova emissió de capital social voluntari

L’Assemblea General va autoritzar l’emissió de capital social voluntari per un màxim de 50.000 € que ha de servir per una eventual compra de nous vehicles per ampliar el servei de carsharing. El capital social voluntari és una eina pròpia de les cooperatives amb la qual les persones sòcies realitzen aportacions econòmiques a canvi d’una remuneració. 

Per a l’any 2023, l’Assemblea va decidir mantenir el tipus d’interès per a remunerar les aportacions al capital social voluntari al 2,5 % anual.

Objectius del 2023: recerca de noves opcions per créixer, formació i intercooperació

Per al 2023, els principals objectius continuen essent molt semblants als dels anys anteriors. La cooperativa, però, es troba en un moment en què està trobant dificultats per aconseguir nous aparcaments i així poder oferir més vehicles de carsharing per a la ciutadania. Per això, un dels objectius que es vol reforçar és la recerca de nous aparcaments adequats per a vehicles elèctrics accessibles les 24 hores, ja siguin de la SMAP o d’altres persones o empreses que els ofereixin. Una vegada superada aquesta dificultat, es podrà ampliar la flota i oferir nous vehicles elèctrics compartits.

Enguany volem reforçar l’activitat formativa amb una diversitat d’accions, incloent-hi les sessions de demostració “Prova Ecotxe” i algunes xerrades temàtiques sobre mobilitat. Per altra banda, a Ecotxe seguim establint acords de col·laboració amb altres entitats de l’economia social i solidària. 

Un dels objectius aconseguits en 2022 ha estat l’inici de la professionalització. Des de finals d’anys, comptam amb una persona a temps parcial per a realitzar les gestions administratives i d’atenció a les persones i entitats sòcies. 

Alhora, no volem descuidar la participació dels socis i sòcies en la cooperativa. Per això, recordam que s’hi pot participar de diferents formes: amb voluntariat de diferents tipus, mantenint la tutoria d’un Ecotxe, realitzant propostes amb el Consell Rector, etc. 

Per llegir més detalls de l’Assemblea General, pots consultar l’acta o veure la presentació completa.