Cotxe compartit: competència del transport públic?

A Ecotxe seguim avançant per poder oferir cotxes elèctrics compartits a Mallorca. Una de les preguntes habituals sol ser si la nostra oferta representa una competència al transport públic i, aleshores, desincentivaríem el seu ús. La resposta és no. El cotxe compartit no és competència ni substitueix el transport públic. Ans al contrari, és un complement que el reforça. Aquí t’ho explicam.

Comparativa de l'espai ocupat per cotxes, transport públic i bicicletes. Foto: GOB Mallorca.

Comparativa de l’espai ocupat per cotxes, transport públic i bicicletes. Foto: GOB Mallorca.

Tal com demostren les altres experiències de cotxe compartit al món, especialment als països amb sistemes de transport públic més desenvolupat, el cotxe compartit és un complement del transport públic. Per exemple, l’enquesta realitzada per la cooperativa canadenca Peg City Car Co-op als seus usuaris mostra que quasi unànimement no van a treballar en cotxe sinó en transport públic, bicicleta o a peu. A més, després d’haver-se fet socis de la cooperativa, un 28% havia venut el seu cotxe particular. Les raons més esmentades per fer-se socis/es són “accés a un vehicle quan el necessiti” (90%), “manteniment del vehicle” (76%) i “estalviar temps i doblers en transport” (68%).

Quin és el principal mitjà de transport per anar a la feina dels usuaris de Peg City Car Co-op, 2014.

Quin és el principal mitjà de transport per anar a la feina dels usuaris de Peg City Car Co-op, 2014.

Els exemples de grans ciutats com París (Autolib) o Barcelona (Avancar) amb sistemes de cotxe compartit madurs, també ens mostren com un sistema de transport públic potent fa gairebé innecessari ser propietari d’un cotxe. Però de tant en quant el desplaçament que es desitja fer no pot ser satisfet pel transport públic, per a la qual cosa s’empra un cotxe compartit. L’experiència dels usuaris consultats per Ecotxe així ho testimonia.

El cotxe compartit i el transport públic són complementaris i es reforcen mútuament

Com millor és el sistema de transport públic, menys necessari és ser propietari d’un cotxe amb totes les càrregues econòmiques i de temps que això suposa. I en sentit contrari, l’existència d’un sistema de cotxe compartit permet que les persones puguin optar per no comprar un cotxe o desfer-se’n del que tenen. Així, poden decidir fer una part dels desplaçaments en transport públic, bici o a peu dels que abans realitzaven en cotxe particular. El cotxe compartit i el transport públic són complementaris i es reforcen mútuament.

Un pobre sistema de transport públic i la inexistència d’una opció de cotxe compartit, entre d’altres causes, crea els incentius perfectes per a adquirir un cotxe en propietat. A més, una vegada adquirit el cotxe, l’usuari tendrà molts incentius a utilitzar-lo al màxim, per al major nombre d’usos i desplaçaments, per així poder amortitzar la inversió feta.

És a dir, una vegada ja tenim un cotxe propi, hem fet la inversió i hem de pagar necessàriament per l’assegurança, manteniment, aparcament, etc. aleshores voldrem aprofitar-lo al màxim. Es pot arribar a afirmar que tenim “tarifa plana” per a desplaçar-nos, a excepció del cost de la benzina. La imatge habitual de persones que es desplacen en cotxe per anar a comprar el pa és la més il·lustrativa: “ja que tenc el cotxe i no em costa gairebé res, aprofit per fer distàncies que a peu o en bici em farien peresa“.

Des d’un punt de vista purament econòmic, el sistema de transport públic hauria de resultar relativament més barat que altres modes de transport com el cotxe compartit o el taxi. Per això, el cotxe compartit ha de ser útil per a desplaçaments ocasionals i/o difícilment satisfets amb transport públic. Si no fos així, el sistema de transport públic no estaria aconseguint el seu objectiu.

Com comentaven en una entrada anterior, el cost econòmic d’adquirir un cotxe en termes anuals pot sortir molt més car que si s’empra el cotxe compartit. Aquelles persones que viuen en entorns urbans o que no necessiten desplaçar-se enfora per a satisfer les seves necessitats més habituals són les que trobaran un avantatge econòmic major en el cotxe compartit.

A Ecotxe, a més, volem que els vehicles siguin elèctrics. Això suposa més avantatges perquè evitaran renous, emissions de gasos contaminants i podem assegurar que el subministrament elèctric es faci amb energies renovables. El nostre objectiu és que la mobilitat sigui social i ambientalment sostenible.

Puja al cotxe elèctric compartit! Fes-te soci/a d’Ecotxe!

Font: Viquipèdia

Font: Viquipèdia