Oferir una oportunitat plegades, creant una nova economia i societat europees

La Unió Europea ha permès un avenç en la transició cap a una societat de baixes emissions de CO2 adoptant objectius i marcs polítics clars. Fins ara, ha funcionat. Ara, reconeixent la urgència del repte tal i com es reflecteix a les últimes proves científiques de l’informe sobre 1,5 ºC de l’IPCC i als esdeveniments meteorològics extrems que han afectat tantes regions l’estiu passat, és hora de passar a la següent fase.

El món ha d’aconseguir arribar a zero emissions netes a la segona meitat d’aquest segle i reduir dràsticament les emissions durant la pròxima dècada per evitar els pitjors impactes del canvi climàtic. La UE té els coneixements, habilitats i factors econòmics per assolir zero emissions netes cap al 2050 com a molt tard. Serà essencial augmentar els esforços durant la pròxima dècada i revisar els objectius existents per al 2030. Creiem que els països europeus poden i han de mostrar el camí cap a un futur de zero emissions.

Tenim una oportunitat. Una oportunitat per transformar la nostra economia i la nostra societat. Una oportunitat per afrontar els reptes de seguretat i benestar de la nostra societat. Aquí hi ha una oportunitat de netejar l’aire i l’aigua i reduir els residus, tot fent que les nostres cases i ciutats siguin millors llocs per viure. Aquesta és una oportunitat per a una transició gestionada, per crear bons llocs de treball en sectors en creixement, per reforçar indústries innovadores, per construir infraestructures resilients i per desenvolupar nous models de negoci que donin suport a un estil de vida millor, més saludable i sostenible. La necessitat de combatre el canvi climàtic és cada vegada més urgent, i això ens dóna l’oportunitat d’accelerar aquestes accions i de treballar plegats per construir una Europa amb emissions zero en el 2050 com a molt tard.

Som empreses, inversors, ciutats i regions que estam captant aquesta oportunitat. Treballam per avançar ràpida i substancialment en eficiència energètica i augmentar la quota de d’energies renovables en el sistema energètic per allunyar-nos de l’ús de combustibles fòssils. Treballam per allunyar el transport dels models contaminants cap a sistemes centrats en les persones. Produïm aliments i utilitzam terres de manera més sostenible.

Aquestes accions aporten beneficis immediats a la vida quotidiana de les persones: reduir els impactes negatius per a la salut de la contaminació i fer que els edificis i els llocs de treball siguin més còmodes i productius. Estan convertint les nostres empreses en els líders del mercat del futur i fent de l’economia una part més resilient de la solució. Estam orgulloses de mostrar el ric i divers conjunt d’accions que ja existeixen per respondre al canvi climàtic i encoratjar altres a unir-se a nosaltres comprometent-se, invertint en noves solucions i innovant per reimaginar l’economia sense emissions de CO2.

Totes estam juntes en això. Només podem tenir èxit a través de la cooperació, treballant juntes per complir la promesa de l’Acord de París sense deixar enrere ningú. Sabem que hem de desenvolupar una nova forma de lideratge compartit entre els líders polítics i els actors de l’economia i la societat per fer-ho. Juntes, podem aprofitar aquesta oportunitat i afrontar el repte que ens espera. Estem compromeses per assolir el nostre objectiu i seguirem actuant per fer-lo realitat. Vos convidam a unir-vos a nosaltres.

>>> https://www.stepupnow.eu/join-us

Ecotxe forma part d’aquesta iniciativa anomenada Step Up Now, que mostra les riques i diverses iniciatives que ja s’estan duent a terme a tota Europa per fer realitat una societat i economia amb zero emissions.

Step Up Now està demanant més ambició en favor del clima a la UE. 52 ciutats, regions, empreses i inversors europeus han avalat aquesta visió, però calen més veus per animar els líders europeus a donar suport a una transició pel clima justa.