Noves tarifes d’Ecotxe 2021

La darrera Assemblea de la cooperativa, celebrada el 4 de març, va aprovar iniciar un nou tipus de tarificació per minuts, enlloc de per trams de mitja hora com s’ha fet fins ara. Aquests canvis s’aplicaran a partir del 1r d’abril

La cooperativa any rere any intenta ajustar-se a les necessitats de les persones que en formam part alhora que hem de fer front a despeses comunes per poder oferir el servei de carsharing. Amb les tarifes, obtenim els recursos per pagar les assegurances, les revisions i el manteniment mecànics, l’aparcament, el programari per compartir els vehicles, el cost de la compra del vehicle, etc.

En definitiva, per a la sostenibilitat econòmica de la cooperativa és imprescindible equilibrar els ingressos i les despeses alhora que feim créixer i consolidam el projecte de carsharing a Mallorca. Sobre quin és el cost de tenir un vehicle en propietat, hem publicat aquest article.

Noves tarifes per minuts

Una petició que havíem rebut per part de diverses persones sòcies i usuàries és la d’ajustar millor les tarifes al temps efectiu de la reserva. Després de fer algunes consultes i proves amb el proveïdor del programari, hem pogut proposar el canvi a unes tarifes per minuts i finalment aprovar-lo perquè es pugui fer efectiu. Aquesta nova modalitat tarifària permetrà oferir un millor servei a les persones usuàries, que pagaran en base al seu temps d’ús per minuts i ja no per trams de mitja hora. Les noves tarifes són les següents:

La tarifa per minuts aprovada suposa un lleuger augment del preu per hora reservada respecte l’anterior tarifa. Aquest augment en el preu per hora reservada pretén compensar en part la reducció d’ingressos que es produiria en passar a una tarifa per minuts, segons les diverses simulacions que hem realitzat. 

Tarifes per altres conceptes

A l’Assemblea també es va aprovar introduir el cost de gestió per la pèrdua i reposició d’elements dels vehicles: targeta d’aparcament, targeta MELIB, cable, etc. i que va quedar fixat en 5 €. Els costs per conceptes extraordinaris són:

Les noves tarifes s’aplicaran a partir del 1r d’abril. Això significa que no serà fins al mes de maig que es veuran reflectides en les factures per les reserves realitzades.