L’Economia Solidària puja a Ecotxe

Comptam amb una nova entitat sòcia -i ja és la cinquena!-. Es tracta de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), una associació sense ànim de lucre d’entitats que promouen l’economia solidària. Les diferents d’iniciatives treballen per a impulsar un moviment social en favor d’una economia al servei de les persones.

REAS_Balears_Logo

Es regeixen per diversos principis entre els quals hi ha els d’equitat, de sostenibilitat ambiental, del treball, la cooperació, el model econòmic no lucratiu, i del compromís amb l’entorn i la comunitat.

Els donam la benvinguda a aquest viatge que iniciam plegats!