El cotxe elèctric compartit arriba a Esporles!

El cotxe elèctric compartit arriba a Esporles!

>>> Castellano         >>> English

Ecotxe va néixer a Palma i és en aquesta ciutat on oferim el servei de lloguer dels dos vehicles de la cooperativa, que estan a disposició de totes les nostres sòcies i socis (als aparcaments municipals SMAP de Via Roma i Parc de la Mar). Però els problemes de saturació i contaminació afecten a tota l’illa, per això volem dur el nostre model de mobilitat sostenible a tot el territori.

És amb aquesta visió que llençam la campanya de compra col·lectiva d’un cotxe elèctric compartit a Esporles. Creim que aquest municipi reuneix les condicions òptimes per a instal·lar-hi el nostre tercer vehicle:

  1. Una població amb una elevada consciència ambiental;
  2. Un enorme parc de vehicles privats, que saturen els carrers del poble i fan que aparcar sigui cada pic més difícil;
  3. Una massa considerable de població resident flotant que, sigui per raons laborals o turístiques, només necessita un vehicle de forma temporal i ocasional; i
  4. Una base social important, ja que és el segon municipi de Mallorca amb més persones sòcies d’Ecotxe després de Palma.

Vàrem comprar el nostre primer cotxe amb els doblers recaptats en un crowdfunding de Goteo, i el segon amb fons propis i les aportacions al capital social voluntari de la cooperativa de moltes persones sòcies. Per comprar aquest tercer cotxe, volem posar en pràctica un model diferent: la compra col·lectiva entre particulars. Per a fer-ho possible, oferim dues possibilitats a les persones interessades en aportar fons:

1. Apadrinament a través de l’aportació de Capital Social Voluntari (CSV)

El CSV està actualment remunerat al 1%. El tipus d’interès es revisa anualment a l’Assemblea General de la cooperativa. El CSV és retornable en tot moment, prèvia aprovació del Consell Rector.

2. Compra anticipada d’hores d’ús

Consisteix en comprar hores d’ús que s’aniran descomptant a mesura que utilitzis els cotxes compartits. En aquesta modalitat, oferim una bonificació del 10% en hores gratis. Per exemple, si destines 900 euros a la compra d’hores, amb la tarifa actual (4,50 euros/hora) et correspondrien 200 hores. Però amb la bonificació del 10% sobre el total aportat (100 euros), obtindries 20 hores més (total: 220 hores).

En qualsevol de les dues modalitats d’aportació de fons, la condició prèvia és fer-se soci/a de la cooperativa. Per a associar-se a Ecotxe, cal fer una aportació de Capital Social Obligatori de 100 euros, que són retornables en tot moment. Es a dir, que de l’aportació que faci una persona no sòcia, es descomptaran 100 euros per a donar-la d’alta com a sòcia.

Consulta les característiques principals i factors de risc al final d’aquesta notícia.

Vull aportar per tenir un Ecotxe a Esporles

Els beneficis d’Ecotxe per a Esporles

Per a les persones que són potencials usuàries del servei, els beneficis de tenir aquest vehicle a Esporles són evidents. Però segurament molts dels esporlerins i esporlerines que estan llegint això s’estan preguntant: «Si ja tenc un o dos cotxes privats per cobrir totes les meves necessitats de mobilitat, per quina raó hauria d’invertir en la compra d’aquest vehicle?» Idò per moltes raons:

 

Quin cotxe elèctric?

El cotxe que volem comprar és un Renault Zoe, el mateix model que els dos altres vehicles que ja tenim. Es un model que coneixem bé i que té una autonomia important de fins a 300 Km per recàrrega. A Ecotxe ens hem marcat el repte col·lectiu d’aconseguir captar 30.000 euros, que són els fons que necessitam per a cobrir-ne la compra i les despeses associades a la compra.

Per a la campanya comptam amb el suport de l’Ajuntament d’Esporles, que ens oferiria de forma gratuïta un espai reservat a un dels dos aparcaments públics del poble. Cal destacar també que a Esporles tots els punts de càrrega elèctrica (dos a l’aparcament de Canonge Joan Garau i dos al de Ca l’Amet) estan abastits per energia 100% renovable, que ara per ara s’ofereix de forma gratuïta. Això fa que la reducció en emissions contaminants encara sigui més gran.

Com participar-hi?

A Ecotxe ens hem marcat un horitzó temporal de tres mesos per captar els 30.000 euros que són necessaris per posar el cotxe a Esporles. Passats aquests tres mesos, si no s’ha aconseguit captar aquest import, el Consell Rector de la cooperativa valorarà si segueix endavant amb la campanya o la suspèn. En cas de suspensió, es retornaran els doblers a totes les persones que n’hagin aportat.

30.000 euros pot semblar molt, però entre totes i tots podem fer possible que el primer vehicle elèctric compartit arribi a Esporles! Si voleu sumar-vos a la campanya i aportar fons per a la compra de l’Ecotxe, podeu fer-ho fent clic al botó d’aquí sota.

Vull aportar per tenir un Ecotxe a Esporles

Característiques principals de la compra anticipada d’hores d’ús

Característiques de l’emissió d’aportacions al capital social voluntari

Factors de risc (econòmics, jurídics i tècnics) a tenir en compte abans de fer la teva aportació

Vull aportar per tenir un Ecotxe a Esporles

El carsharing o cotxe elèctric compartit arriba a Esporles!