Contra el coronavirus, reduïm la nostra mobilitat

L’equip de la cooperativa Ecotxe estam pendent de les notícies i les actualitzacions del Govern respecte el COVID-19. La nostra preocupació és assegurar la seguretat de les persones usuàries i de l’equip durant aquest temps.

Com a comunitat que som, totes i tots podem contribuir a reduir la difusió del COVID-19. Per això, recomanam seguir les següents mesures:

1. Redueix la teva mobilitat personal

En aquests moments, hem de ser conscients de la importància de reduir la nostra mobilitat a l’estrictament necessària. A més, convé deixar disponibles els vehicles per a les persones que no tenen altra opció que utilitzar un Ecotxe per a realitzar un desplaçament necessari.

Els desplaçaments permesos són per a adquisició d’aliments i productes farmacèutics, assistir a centres sanitaris, anar al lloc de feina, tornar a la residència habitual, assistència i cura de persones dependents, anar a entitats financeres i d’assegurances i per causa de força major o situació de necessitat (Més informació al Reial Decret 463/2020, art. 7 >>).

2. Pren mesures de prevenció quan utilitzis un Ecotxe

Si tens la necessitat d’utilitzar un Ecotxe, segueix aquestes mesures de prevenció:

També és important seguir els canals oficials d’informació del Govern de les Illes Balears. En aquests moments difícils, és l’hora d’aplicar els valors del cooperativisme com la corresponsabilitat col·lectiva, la solidaritat entre iguals, el suport mutu, la protecció dels més vulnerables, les cures o la implicació amb la comunitat en la que vivim. Totes i tots som imprescindibles i hem de posar la salut en el centre de les nostres vides.

Cuidem-nos els uns dels altres per viure millor.

L’equip d’Ecotxe.