El Balanç Social 2019 d’Ecotxe ja està disponible

Per primera vegada, a Ecotxe hem elaborat el Balanç Social corresponent a l’any 2019. Amb la voluntat de construir una organització transparent amb la nostra comunitat, hem recollit els aspectes que ens serveixin per conèixer millor l’impacte de la nostra cooperativa en la societat i el medi ambient.

Enguany és la primera vegada que elaboram el Balanç Social i hi ha alguns aspectes destacables, tant d’allò que hem de millorar en el futur com allò que clarament és positiu per a la societat i que ens diferencia.

Què és el Balanç Social?

El Balanç Social és una eina d’autodiagnosi, de rendició de comptes i de mesura de l’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions de l’Economia Social i Solidària. S’hi recullen les dades de sis grans blocs: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

La seva elaboració té com a objectiu emprar els resultats per a millorar la gestió de l’organització i redefinir els objectius. A través d’una eina digital desenvolupada per REAS i la XES, les organitzacions de l’Economia Social i Solidària podem realitzar-lo sistemàticament cada any, a més d’obtenir dades agregades sectorialment o geogràfica.

Els resultats del Balanç Social 2019

Com a primera experiència, a Ecotxe ens ha servit per obtenir els primers indicadors de la feina que estam realitzant a la cooperativa. Com a entitat de petites dimensions, el nostre impacte és encara limitat però en el futur esperam augmentar i millorar amb el creixement de la mobilitat elèctrica compartida. Pots consultar el Balanç Social 2019 complet o la infografia de resum.

Què hem de millorar?

D’entre els aspectes més destacables que hem de millorar hi ha la participació de les persones sòcies en les Assemblees i altres òrgans de la cooperativa. En 2019, la participació va ser de l’11% de la base societària.

* En verd el percentatge de dones.

Un altre aspecte en què hem d’incidir és en l’augment de la participació de les dones, tant en els òrgans de representació i voluntariat com en la base societària. De les 165 persones que eren sòcies en 2019, només el 29% eren dones malgrat els esforços per animar la participació femenina.

Quins aspectes són els més positius?

Hi ha, no obstant, diversos aspectes positius en què la cooperativa destaca que són resultat del nostre compromís des dels inicis. Per una banda, el 100% dels dipòsits bancaris estan en entitats de finances ètiques. D’aquesta manera, els recursos econòmics de la cooperativa serveixen per a incentivar altres projectes social i ambientalment positius.

Des del principi, la cooperativa ha volgut treballar amb altres entitats de l’Economia Social i Solidària igualment compromeses amb la transformació social. El resultat d’aquest compromís és que el 12% de les compres totals s’han realitzat a organitzacions d’aquest sector. Es tracta d’una xifra millorable però gens menyspreable, tenint present que hi ha molts proveïdors que són de sectors on no existeix una alternativa (aparcaments, vehicles, etc.).

El futur? Millorar tots els indicadors

A Ecotxe volem oferir serveis de mobilitat compartida de qualitat alhora que contribuïm positivament a la transformació social. Per això, el Balanç Social 2019 serà el primer dels que vendran i ens servirà per posar els fonaments per treballar en la millora continua de la nostra cooperativa.